اندازه بوستر پمپ آبرسانی در ساختمان‌ها

هر ساختمان یا سازه ای بسته به اندازه ساختمان و ارتفاع ساختمان به اندازه های مختلفی از سیستم‌های بوستر پمپ آبرسانی نیاز دارد. با دور شدن آب از ورودی اولیه به سازه، فشار آب کاهش می‌یابد و هرچه بیشتر فاصله می‌شود فشار کمتر می‌شود.

هنگامی که در مرحله طراحی هستید، این بهترین زمان برای تعیین اندازه بوستر پمپ آبرسانی است. حتما مهندسان و هر متخصص دیگری را در مکالمه ای که به آن اعتماد دارید وارد کنید. داشتن ورودی آنها در مرحله طراحی، مشکلات مربوط به فشار آب سازه را بعداً کاهش می دهد. فاکتورهای زیر به شما کمک می‌کند تا تصمیم بگیرید به چه اندازه بوستر پمپ آبرسانی‌ای نیاز دارید.

بوستر پمپ

نرخ جریان متغیر

در تعیین اندازه بوستر پمپ آبرسانی نرخ جریان متغیر مهم است. نرخ های جریان متغیر معمولاً در طول روز در ساختمان‌ها بسته به کاربری ساختمان رخ می‌دهد. ساعات صبح و عصر به احتمال زیاد اوج تقاضا را خواهند داشت. حتی زمانی که نرخ جریان متفاوت است، باز هم باید فشار ثابتی در هر فیکسچر وجود داشته باشد و آن را بوستر پمپ آبرسانی درست می‌کند.

دیگر عوامل مهم در تعیین اندازه بوستر پمپ آبرسانی‌ موارد زیر است:

  • نرخ جریان
  • هد
  • تعداد پمپ

Leave a Reply