هوش مصنوعی چیست

“هوش مصنوعی” یا “Artificial Intelligence” به معنای تولید، توسعه و بهینه‌سازی روش‌ها، الگوریتم‌ها و سیستم‌های کامپیوتری است که با توجه به عملکرد داده‌شده با هوش مخابره، قادر به تصمیم‌گیری و عمل خودکار هستند. در عمل، این عبارت معمولا به معنای بهینه‌سازی روش‌ها و الگوریتم‌های مبتنی بر شبکه‌های عصبی، آموزش مجدد، تحلیل داده، تصمیم‌گیری، شناسایی شکل و پیش‌بینی با استفاده از الگوریتم‌های عددی و نرم‌افزارهای مبتنی بر مدل‌های ریاضی استفاده می‌شود.

هوش مصنوعی با به‌کارگیری روش‌های علمی و تکنولوژی‌های جدید، قادر به تولید راه‌حل‌های خودکار برای مسائل مختلف با کمی بهره‌وری از کاربر است. به عنوان مثال، هوش مصنوعی می‌تواند داده‌های بسیار بزرگ و پیچیده را تحلیل کرده، با استفاده از الگوریتم‌های عددی، بر روی آن‌ها عمل کند و در برابر مسائلی که به صورت دستی به سختی یا حتی ممکن نبود حل شوند، راه‌حل خودکار به پایان برساند.

در عمل، هوش مصنوعی با استفاده از الگوریتم‌های تعبیه‌شده، به عنوان مثال شبکه‌های عصبی، به تصمیم‌گیری خودکار و تشخیص خودکار به عنوان مثال شناسایی صدا، تصویر، نوشتار و اشیا در عکس‌ها کمک می‌کند.