تولید کنندگان پلاستیک

تولیدکنندگان پلاستیک شرکت‌های صنعتی و صنایعی است که با استفاده از مواد اولیه و فرایندهای شیمیایی، پلاستیک را تولید می‌کنند. این شرکت‌ها به عنوان منابع مختلفی مانند پتروشیمی، پالایشگاه‌های پتروشیمی و پلیمرات به‌عنوان مواد اولیه برای تولید پلاستیک استفاده می‌کنند. بعضی از شرکت‌های بزرگ تولید کننده پلاستیک شامل Dow Chemical, ExxonMobil, LyondellBasell, SABIC, سینوپلاستیک و غیره می‌شوند.